Pagina 1 van 1

spermadonoren

Geplaatst: 10 juli 2012, 11:36
door De Verdwaalde Ooievaar
Omdat in België spermadonatie verplicht anoniem dient te gebeuren, kan De Verdwaalde Ooievaar niet anders dan alle oproepen en aanbiedingen ivm met spermadonatie verwijderen.
De Verdwaalde Ooievaar betreurt het dat hierdoor mogelijk wensouders moeilijker geholpen worden. We raden hen aan zich te wenden tot een fertiliteitscentrum, je vindt een lijst op http://www.deverdwaaldeooievaar.be/fertiliteitscentra
Wie zich wil aanbieden als spermadonor kan eveneens terecht bij de meeste fertiliteitscentra, of op www.spermadonor.be

Geplaatst: 11 juli 2012, 15:50
door Lucas
Sommige wensouders verkiezen het gebruik van een gekende donor. De redenen daarvoor kunnen divers zijn, maar zijn meestal emotioneel van aard.

Wat betreft spermadonatie met gekende donor, zijn er op dit forum heel wat meningen te vinden. Jammer genoeg lijkt niemand (incl. de moderators) te weten wat nu eigenlijk wel en niet mag.

Voor alle duidelijkheid... Betreffende het doneren van sperma geldt in België de wet van 6 juli 2007 (Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten - gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2007 (nr. 214, jaargang 177)) en de wijzigingen van 24 juli 2008 en 19 december 2008 (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet). In casu is artikel 57 (hoofdstuk IV) van toepassing. Voor wie de wettekst niet zelf wilt lezen, vat ik ze hieronder kort samen.

In België is spermadonatie niet verplicht anoniem. Er geldt dat fertiliteitscentra de gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van de donor ontoegankelijk moet maken. Een koppel dat anoniem sperma heeft ontvangen, kan dus nooit de identiteit van de donor achterhalen.
Echter, mits toestemming van de donor én ontvanger(s) is niet-anonieme donatie van sperma toegestaan. Dit veronderstelt uiteraard wel dat de donor en de ontvanger elkaar voor de donatie reeds kennen.

Ik steun het forum in hun opvatting dat men met oproepen tot en het aanbieden van spermadonatie, uiterst voorzichtig moet zijn. De verstrekte informatie moet echter wel juist zijn. Iemand die een goede vriend, een vriendelijke broer of zelfs een wildvreemde om hulp wil vragen - om wat voor reden dan ook - mag dat.

De wet specificeert nog enkele uitzonderingen en voorwaarden. Ik raad iedereen die met een gekende donor wilt werken daarom aan om de wet volledig te lezen en eventueel hulp in te roepen van een raadsman; vooral voor zij die niet via een fertiliteitscentrum willen werken. De rechten en plichten van de donor en ontvanger(s) zijn dan heel wat minder duidelijk.

Geplaatst: 11 juli 2012, 18:03
door De Verdwaalde Ooievaar
De wet betreffende donatie van gameten is inderdaad interpreteerbaar en voor misbegrip vatbaar.
Laat ik het daarom zo stellen: De Verdwaalde Ooievaar kan en wil niet verantwoordelijk zijn voor zich hier aandienende donoren. Motieven en achtergronden zijn nu eenmaal niet controleerbaar. Het is niet voor niets dat de meeste donoren die zich aanmelden geen actieve gebruikers van het forum zijn.

Daarom zullen alle aanmeldingen voortaan systematisch verwijderd worden.