Pagina 1 van 1

medewerking voor nieuwe veilige voortplantingstechnieken

Geplaatst: 5 maart 2018, 12:29
door DVO Marijke
DEELNEMERS GEVRAAGD VOOR FOCUSGROEP
Plaats: de nieuwe vrede, Berchem
Datum: keuze tussen 2 of 3 mei
Vergoeding: 30 euro + verplaatsingskosten

Wetenschappers werken aan de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde voortplantingstechnieken. Een mogelijke toekomstige techniek is voortplanting met uit huidcellen gekweekte zaad- of eicellen. Wij willen weten hoe dergelijke technieken verantwoord in de praktijk kunnen worden geïntroduceerd. Daarbij is van groot belang wat mensen die voor het krijgen van kinderen op medische hulp zijn aangewezen, daar zelf van vinden.
Hoe kijken zij aan tegen mogelijke risico’s van nieuwe voorplantingstechnieken voor het nageslacht? Hoe veilig moeten medische voortplantingstechnieken eigenlijk zijn? Net zo veilig als natuurlijke voortplanting? Of mogen de risico’s iets groter zijn als dat de enige manier is om mensen aan een kind te helpen? We willen ook weten wat zij vinden van het testen van de veiligheid van nieuwe voortplantingstechnieken in dieronderzoek of met menselijke embryo’s.
Methode: Het onderzoek vindt plaats door middel van focusgroepen. Dit zijn bijeenkomsten van circa 10 personen waarin gesproken en gediscussieerd gaat worden over de eerder genoemde vragen. Bedoeling is zoveel mogelijk opvattingen, overwegingen, gedachten enz. van de deelnemers over het thema te horen te krijgen.

Een focusgroepbijeenkomst duurt 2,5 uur.
Plaats: De Nieuwe Vrede, Berchem.
Wanneer: woensdagavond 2 of donderdagavond 3 mei 2018 (19.00-21.30)
Vergoeding: bon van 30 euro als dank voor deelname, plus vergoeding van reiskosten.

Interesse? mail vóór 15 maart naar Verna Jans, v.jans@maastrichtuniversity.nl - met datumvoorkeur: 2 of 3 mei.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de afdeling Health, Ethics & Society van de Universiteit Maastricht. Het maakt deel uit van een Vlaams-Nederlands onderzoeksproject Science and Ethics of stem-cell derived Gametes (SEGa) dat wordt gefinancierd door het Vlaamse IWT (Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Onderzoekster is Verna Jans, begeleiders prof dr Guido de Wert en dr Wybo Dondorp. Het onderzoek vindt plaats met toestemming van de Medisch Ethische Commissie van het MUMC+ in Maastricht. Informatie: v.jans@maastrichtuniversity.nl