AMH: DRIE LETTERS OM UW VRUCHTBAARHEID TE BEPALEN

29.05.2018

Sinds de komst van voortplantingstechnieken is er voor veel vruchtbaarheidsproblemen een oplossing gevonden.  Vandaag de dag is het mogelijk om, zelf in complexe gevallen, een gezond kind op de wereld te zetten. Dit kan men doen door bijvoorbeeld het selecteren van de meest levensvatbare embryo's met behulp van technieken van genetische diagnostiek, of door sperma te gebruiken afkomstig van testiculaire biopsie.

De laatste tijd is het anti-mulleriaan hormoon (AMH) hormoon steeds belangrijker geworden bij het beoordelen van het capaciteit van de eierstokken en de ovariële reserve, dat wil zeggen, het aantal resterende eicellen en de kwaliteit hiervan. Aan de hand van onderzoek naar de niveaus van dit hormoon, kunnen gynaecologen een globale inschatting geven hoeveel eicellen van "goede kwaliteit" aanwezig zijn in de eierstokken van de vrouw. Hierdoor kunnen ze een adequate behandeling aanbieden en zo de kansen op zwangerschap maximaliseren.

De productie van AMH neemt gestaag af, naarmate de leeftijd van een vrouw toeneemt, en is een indicator dat de kwaliteit van de eierstok verslechtert. AMH is een hormoon dat eicellen afscheidt. Het is niet mogelijk om eicellen direct te observeren, tenzij ze geactiveerd worden. Dankzij AMH kan toch op een oriënterende en indirecte manier worden bepaald wat de ovariële reserve is.

In onze kliniek hebben we gevallen meegemaakt, waarbij de AMH waarde normaal was, terwijl uit de echo bleek dat er niet veel follikels geactiveerd waren. AMH bepaalt niet altijd de kwaliteit van de eierstokken. Soms waren er gevallen, waarbij de hoeveelheid eicellen normaal was, maar waarbij de kwaliteit niet goed was.

Het tegenovergesteld is ook voorgekomen. Zo hebben we ook gevallen meegemaakt, waarbij de AMH waarde laag was, maar waarbij een echo een aanvaardbaar aantal follikels aangaf om de behandeling te starten; deze behandeling heeft uiteindelijk een succesvol resultaat opgeleverd.

Het is niet de eerste keer dat patiënten van andere klinieken naar ons worden doorverwezen, met de diagnose van een lage AMH waarde en zij een eiceldonatiebehandeling als enige oplossing zien voor hun vruchtbaarheidsprobleem. Het vermogen om je voort te planten met een eigen eicel wordt echter niet alleen bepaald door de AMH waarde.

De zorg en aandacht voor detail zijn fundamenteel voor een succesvolle vruchtbaarheidsbehandeling, vandaar dat we het bij IVF Spain niet meteen opgeven bij een lage AMH waarde. In dat geval maken we een echografie van de patiënt in de opeenvolgende folliculaire fasen, om te zien wanneer het meest ideale moment is om een behandeling te starten.

Verder beschikt onze kliniek over technieken voor voortijdige folliculaire activering en andere die de eicelcapaciteit verbeteren, en uiteraard diverse testen die ons helpen om andere net zo belangrijke factoren te bepalen bij in gang zetten van een zwangerschap, zoals genetische levensvatbaarheid van het embryo, ontvankelijkheid van het endometrium, immuniteit, etc.

Als experts in de voortplantingsgeneeskunde en vruchtbaarheid raden wij u aan om niet geobsedeerd te raken door AMH, omdat het, zoals we al eerder hebben aangegeven, gaat om een indirecte indicator van de ovariële reserve en er andere factoren zijn om rekening mee te houden bij de beoordeling van het vermogen van een vrouw om zwanger te worden met eigen eicellen.

Als uw partner of u, twijfels heeft over de AMH waarde, kunt u meer informatie verkrijgen bij IVF Spain. Dankzij onze artsen en gynaecologen gespecialiseerd in de vruchtbaarheid kunnen wij u een behandeling volledig op maat aanbieden.