Corona-update

02.05.2020

Van de Vlaamse werkgroep reproductieve geneeskunde van de VVOG ontvingen we volgende info.

Na federaal akkoord voor herstart niet urgente medische zorg, zullen de centra reproductieve geneeskunde stapsgewijs weer opstarten volgens de richtlijnen van de nationale beroepsvereniging, ondersteund door het College van geneesheren reproductieve geneeskunde, en volgens de lokale richtlijnen van het ziekenhuis. Het opstellen van deze richtlijnen en bijgevolg selectie van patiënten die in aanmerking om behandeling te (her)starten is helaas noodzakelijk om de zorgcapaciteit draagbaar te houden en om veiligheidsrichtlijnen zoals social distancing maximaal te kunnen garanderen.

Wij beseffen dat dit niet gemakkelijk is voor onze patiënten. We adviseren hen om contact op te nemen met het behandelend centrum voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Sharon Lie Fong, namens de Vlaamse werkgroep reproductieve geneeskunde van de VVOG