Infoavonden rond vruchtbaarheid

02.04.2022

De afdeling reproductieve geneeskunde nodigt u graag uit voor de online infoavond fertiliteit.

U kan zich inschrijven via: www.uzgent.be/webinar-arg

De dag van de infoavond ontvangt u een deelnamelink.

Alvast bedankt voor je interesse !