Therapeuten in de kijker: Miriam De Rycke

29.05.2020

- Wie? 

Miriam De Rycke 'De Veelsprong', Psychotherapie & coaching – Voor m/v/x op zoek naar vertrouwen bij levensvragen, in Deurne, Gent, Bassevelde en Beveren

- Motivatie?

Rond de kinderwens geloof ik dat mensen het meest tot hun recht komen wanneer ze vrij kunnen kiezen voor wat echt bij hen past. Vrij van belemmeringen of druk.
Mensen kunnen ook met meer vertrouwen kiezen wanneer iemand hen bijstaat bij ethisch-morele kwesties rond de kinderwens. Ik vind dat mensen hun verlangen naar een kindje de gepaste aandacht mag krijgen, dat ze ondersteuning mogen krijgen bij het vaak niet-erkend verlies van een (ongeboren) kindje.

De drie levenskwesties kinderwens, trauma en werkgeluk kunnen elkaar soms beïnvloeden. En ze kunnen mensen hun keuzes beïnvloeden. Wanneer mensen weer vertrouwen hebben, maakt dat een wezenlijk verschil, namelijk hoe ze in het leven staan en wat ze ervan verwachten. Dat brengt rust en kracht. En dan komt er energie vrij om te leven zoals ze zijn.

- Mijn stijl?

Mensen krijgen begeleiding vanuit het hart en met een daadkrachtige levenshouding. Ik ben nuchter, ik zie mogelijkheden, maar ik ben ook mild, heb geduld en begrip. Mensen worden onvoorwaardelijk geaccepteerd, zonder oordeel. Met aandacht en empathie, in een veilige sfeer. Er wordt hen niks opgedrongen. Mijn manier van werken is veelzijdig en wordt op mensen afgestemd, op wat bij hen past en wat voor hen werkt, op hun tempo. Zij bepalen dat mee.

Ik empower of bekrachtig mensen doordat zij zichzelf een stem kunnen geven, in een veilige bedding voor hun verhaal. Want naast de angst of de kwetsbaarheid, zitten er ook meerdere krachten en kwaliteiten in elke mens. Het is veel waard om die te vinden in jezelf. De focus bij de begeleidingen ligt uiteindelijk op empowerment, veerkracht ontwikkelen, vertrouwen en positiviteit, keuzemogelijkheid en - verantwoordelijkheid.

Ik geloof dat de samenleving er het best mee is, wanneer elke mens tot zijn recht kan komen. Wanneer zij of hij de eigen krachten kent en kan inzetten, om een voldoening gevend leven te leiden.

- Doelgroep?

Volwassenen, (jong)volwassen donorkinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen

- Aanbod?

Begeleiding rond de kinderwens en alle alternatieven voor het ouderschap volwassenen individueel en koppels; het dilemma rond de kinderwens; onverwachte/ongewenste zwangerschap  begeleiding bij fertiliteitstraject; zwangerschapsverlies; prenatale diagnose; zwangerschapsafbreking; hoe verder bij (ongewenste) kinderloosheid; bewust leven zonder kinderen; ouderschap na donorconceptie (spermadonatie, eiceldonatie, embryodonatie); BAM (bewust alleenstaand moederschap) of BAV (vaderschap); pleegzorg; adoptie; ondersteuning bij screeningtraject; plusouderschap; spijt van de gemaakte keuze, zowel van de keuze voor kinderen als voor een leven zonder kinderen; traumaverwerking; loopbaanbegeleiding; workshops (Het dilemma rond de kinderwens, Jezelf graag zien!, Ontdek jouw verborgen kwaliteiten. Over subpersoonlijkheden en schaduw, Keuzes maken. De uitdaging van deze tijd, Persoonlijke groei met fotografie); contactmomenten - lotgenotenavonden (Contactmoment ongewenste kinderloosheid, Contactavond bewust leven zonder kinderen); vorming (Praten met je kind over zijn oorsprong); stiltewandelingen lente, zomer, herfst, winter; training voor professionals rond kinderwensbegeleiding; auteur van een boek rond de kinderwens en leven zonder kinderen, verschijnt juni 2020

- Opleiding?

- vierjarige psychotherapieopleiding Interactionele Vormgeving - Educatieve Academie te Berchem, educatieve-academie.be. Erkend integratief cliëntgericht experiëntieel therapeut, geregistreerd bij de beroepsvereniging V.V.T.IV.

-  bachelor Sociaal Werk - Thomas More te Geel, thomasmore.be

kinderwens

-  Begeleiding bij onvervulde kinderwens en fertiliteitsproblemen - Kinderwens Vlaanderen (nu Kinderwens vzw)

-  Begeleiding bij ongewenste zwangerschap - Fiom Nederland

-  Tussen leegte en ruimte: de betekenis van kinderloosheid– Leren over Leven, Leerschool voor

contextuele hulpverlening

-  STAP vormings- en selectieprogramma voor pleegouderschap– De Mutsaard pleegzorgdienst

-  Van kinderwens naar adoptieproject – Kind&Gezin

professionaliteit

- Ik ben lid van de beroepsvereniging VVTIV. Om mijn professionaliteit als psychotherapeut te garanderen en te blijven verbeteren neem ik ook geregeld deel aan intervisie/supervisie.

terugbetaling via mutualiteit

- Erkend psychotherapeut bij de ziekenfondsen.

- Bijzondere expertise?

trauma

- jaaropleiding traumatherapie- Educatieve Academie

- vorming traumaverwerking- Erik de Soir en Ann Van Ingelghem

- Vroegkinderlijke traumatisering, stressgerelateerde lichamelijke ziekten en zelfdestructief (coping) gedrag - CELEVT NL

- Gevolgen van traumatisering: breinontwikkeling, neurofysiologie, diagnostiek v. hechtingsproblematiek, Complexe PTSSen dissociatieve stoornissen - CELEVT NL

- Impliciete patronen bij meergenerationele benadering van complex trauma - CELEVT NL

- Begeleiden van verwerken van seksueel misbruik en mishandeling - Educatieve Academie

- veilig werken met trauma - Ybe Casteleyn

- het leven als post-traumatische levenskunst - Gerbert Backx

andere

- leren werken met familieopstellingen - Educatieve Academie

- lichaamswerk - Oost West Centrum en Rising Heart

- verlies- en rouwverwerking – stichting te Utrecht

- intuïtieve ontwikkeling - Timotheus Instituut

 

Meer info: miriamderycke@deveelsprong.be - www.deveelsprong.be - www.facebook.com/kinderwenswijzer