GEZOCHT: individuen of koppels die een kind kregen via PGD

29.04.2019

Voor een kwalitatieve studie (als onderdeel van een masterthesis) over preimplantatie genetische diagnostiek (PGD), zoek ik individuen of koppels die hun beleving en ervaring omtrent een doorlopen IVF-PGD procedure willen delen. 

Doel:

Inzicht verwerven via kwalitatieve interviews in de beleefde ervaring van individuen of koppels die een PGD-IVF procedure doorlopen hebben.

Duur: één sessie van maximum 2 uur + een vrijblijvend feedbackmoment via e-mail

Plaats: Het interview kan plaatsvinden in Leuven (UZ Leuven), via Skype of bij u thuis.

Wie kan deelnemen?

Indien U interesse heeft om deel te nemen, kan U vrijblijvend contact opnemen met Charlotte Boven (charlotte.boven@student.kuleuven.be).