Over DVO

Wat ?

De Verdwaalde Ooievaar is een vereniging zonder winstoogmerk met een ruim maatschappelijk draagvlak. In de eerste plaats willen we een netwerk zijn dat mensen verbindt die hetzij  vanuit hun persoonlijke hetzij vanuit hun professionele ervaring met fertiliteit te maken hebben.

Het uitgangspunt van De Verdwaalde Ooievaar is de mens achter de kinderwens. Vanuit hun belang worden alle actoren samengebracht.

Vandaag kan je bij De Verdwaalde Ooievaar terecht per mail of je kan onderling contacten leggen via het forum of de chat, allemaal begeleid door vrijwillige zorgverstrekkers en (ex-)patiënten.

 

Wie ?

De Verdwaalde Ooievaar, het neutrale en ongebonden netwerk tussen betrokken partijen:

Mensen met een onvervulde kinderwens
Fertiliteitscentra, artsen, verplegend personeel, counselors
Familie & vrienden
Overheid
Farmaceutische industrie
Academici : onderzoekers, ethici etc

Dit wil zeggen dat wij niet verbonden zijn aan één of meerdere fertiliteitscentra, farmaceutische bedrijven, levensbeschouwelijke strekkingen,… Wij werken met iedereen samen die onze missie kan onderschrijven.