Therapeuten in de kijker: Gezondheidspraktijk Zottegem

18.06.2021

Voorstelling multidisciplinair aanbod bij kinderwens Gezondheidspraktijk Zottegem

Een kinderwens is vaak een complex en diepgeworteld gegeven. Als zwanger worden niet vanzelf gaat, is dit vaak een stressvolle periode. Vruchtbaarheidsproblemen en behandelingen hebben hun invloed op verschillende aspecten van het leven, waaronder het lichamelijk welbevinden, zelfbeeld en zelfvertrouwen, relatie en seksualiteit, sociale relaties, de werksituatie,… Daar op een gezonde, veerkrachtige manier mee omgaan, is niet evident. Het team van Gezondheidspraktijk Zottegem wil via een multidisciplinaire benadering de nodige ondersteuning bieden!

Net in het aanreiken van manieren om met deze stressvolle levensgebeurtenis om te gaan zowel op lichamelijk, psychologisch en sociaal vlak, ligt de kern van onze multidisciplinaire aanpak binnen de gezondheidspraktijk, met als doel om bij te dragen tot een verhoogde levenskwaliteit van de wensouder(s). We hebben hierbij oog voor etnisch-culturele diversiteit. Onze multidisciplinair team biedt ondersteuning bij diverse thema’s zoals “Hoe ga ik om met hevige of sterk wisselende emoties?”, “Hoe ga ik om met acute stressmomenten?”, “Hoe communiceer ik met anderen over mijn kinderwens?”, “Hoe kan ik me leren ontspannen in deze periode?”, “Hoe krijg ik de steun waar ik nood aan heb”, “Hoe ga ik om met verlieservaringen?”,… We gaan steeds gericht en ‘op maat’ aan de slag met de noden en vragen van de wensouder(s). Onze psychologen, seksuologe, kinesiste, diëtiste en verpleegkundige werken nauw samen om de meest kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden.

Elke aanmeldingsvraag wordt op korte termijn bekeken en we streven ernaar om binnen de 14 dagen een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek leren we elkaar kennen, brengen we de klachten en sterktes in kaart en geven we toelichting over wensen, verwachtingen en mogelijkheden binnen onze multidisciplinaire werking. Deze informatie delen we nadien met het multidisciplinair team, waarop we een behandeladvies uitwerken. Dit advies wordt dan met jou besproken, om in samenspraak tot een concreet traject te komen. Aanmeldingen voor ons traject of het verkrijgen van verdere inlichtingen kan via mail kinderwens@gezondheidspraktijkzottegem.com of telefonisch op 0493/72.01.53