Missie en visie

De Verdwaalde Ooievaar heeft een 4-voudige missie:

1. Correcte informatie bieden over kinderwens, fertiliteitsproblemen en fertiliteitsbehandelingen

2. Ondersteuning bieden aan wensouders en anderen die met de problematiek te maken krijgen

3. Sensibiliseren rond fertiliteit, het maatschappelijk taboe doorbreken en meewerken aan preventie van vruchtbaarheidsproblemen

4. Als belangenvereniging  de stem van wensouders laten horen aan de medische, farmaceutische en wetgevende wereld