Adoptie

Een kind adopteren kan voor een aantal mensen een heel waardevolle manier zijn om een gezin te stichten of uit te bouwen. Adopteren is niet zomaar een alternatief voor fertiliteitsbehandelingen. Het is immers een heel specifieke keuze. Net daarom is het zinvol om al heel vroeg na te denken over de keuze om te adopteren.

Een adoptieprocedure neemt gemakkelijk een aantal jaren in beslag. Daarom is het een goed idee om al snel informatie in te winnen en gesprekken aan te gaan. Waarom niet deze optie verkennen vóór je nadenkt over eventuele fertiliteitsbehandelingen?

In principe mag je een adoptieprocedure combineren met een fertiliteitsbehandeling maar meestal wordt het afgeraden. Hier zijn een aantal redenen voor:

Belangrijk om te beseffen is dat adoptie in de eerste plaats als doel heeft een kind een goede thuis te bezorgen en niet wensouders een kind te bezorgen. Vandaag probeert men steeds meer oplossingen te vinden waardoor kinderen in de eigen familie, of minstens in eigen land kunnen opgroeien. 

Dat er steeds minder kinderen ter adoptie worden gegeven is eigenlijk goed nieuws. Het betekent immers dat die kinderen toch in hun eigen gezin of in hun eigen land kunnen blijven. Het betekent echter ook dat je, wanneer je een kind wenst te adopteren, steeds minder keuze hebt en steeds langer moet wachten. Dat je binnen aanzienlijke tijd een kind kan adopteren is dus absoluut geen zekerheid!

Het land van herkomst kan ook voorwaarden opleggen bij adoptie. Sommige landen laten bijvoorbeeld niet toe dat de kinderen uit hun land geadopteerd kunnen worden door homokoppels of alleenstaanden. Een aantal landen stellen ook leeftijdsgrenzen. Je tijdig informeren is dus zeker de boodschap.

Wil je graag in contact komen met anderen die adoptie overwegen, een adoptieprocedure hebben opgestart of reeds adoptiekinderen hebben ? Je kan terecht op ons forum of in de gesloten facebookgroep van de verdwaalde ooievaar !