Pleegzorg

Pleegzorg heeft als doel een thuis te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen die (tijdelijk) niet terecht kunnen in hun gezin van oorsprong. Pleegzorg helpt kinderen in de beste omstandigheden opgroeien en helpt de gezinnen die daarbij ondersteuning nodig hebben. De bedoeling is daarbij steeds dat het kind op kortere of langere termijn weer naar huis kan. Meestal is er ook contact met de ouders terwijl je het kind in huis hebt.

Als jouw grootste motivatie om kinderen te krijgen is dat je graag een warm nest wil creëren waarin kinderen liefdevol  kunnen opgroeien dan is pleegzorg misschien ook een optie?

In tegenstelling tot adoptie, waar de wachtlijsten erg lang zijn, is er wel voortdurend vraag naar pleeggezinnen voor korte of lange duur.