Heelkundige ingrepen

Met heelkundige ingrepen kunnen mogelijke obstakels verwijderd worden die een bevruchting en zwangerschap in de weg staan.

Bij de vrouw kunnen onregelmatigheden zoals vergroeiingen in de baarmoeder of eierstokcystes verwijderd worden. Ook endometriose, een woekering van het baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte,  kan chirurgisch verwijderd worden . Hierdoor kunnen verstopte eileiders weer vrij worden gemaakt.

Deze ingrepen gebeuren meestal door middel van hysteroscopie en laparoscopie. Hysteroscopie is een onderzoek van de binnenkant van de baarmoeder. Laparoscopie is een onderzoek waarbij de buitenkant van eierstokken en eileiders wordt bekeken.

Bij de man kan onder andere een spataderoperatie gebeuren.

Ook hersteloperaties van ei- of zaadleiders na eerdere sterilisatie behoren tot de heelkundige ingrepen.