Slaagkansen van vruchtbaarheidsbehandelingen

Wanneer je vraagt naar wat de slaagkansen zijn van deze of gene behandeling kan je heel uiteenlopende cijfers te horen krijgen.  Dat hangt van hoe ‘succes’ gedefinieerd wordt en over welke populatie men het heeft.

Vraag telkens goed wat er met de slaagkans bedoeld wordt en op welke groep deze cijfers betrekking hebben.

Slaagkansen kunnen gaan over:

De kans dat je positief test op een zwangerschapstest is altijd groter dan de kans dat je bevalt van een gezond kindje. Onderweg kan er nog van alles gebeuren. Hoe ouder je bent, hoe hoger het risico op een miskraam. Als artsen over slaagkansen spreken hebben ze het vaak over de kans op een zwangerschap. Als wensouder wil je natuurlijk vooral weten of je uiteindelijk een kindje in je armen zal kunnen houden.

De populatie waarop deze kans berekend is:

De slaagkansen van een bepaalde behandeling worden berekend door te kijken naar een bepaalde groep die deze behandeling heeft ondergaan en te kijken bij hoeveel mensen binnen deze groep de behandeling succes had. Wil je jouw slaagkansen kennen dan is het belangrijk dat je met de juiste groep vergeleken wordt.

Vaak worden slaagkansen van fertiliteitsbehandelingen gegeven op basis van de bevindingen over alle leeftijden heen. Ben jij jonger dan dertig, dan zal jouw kans iets hoger liggen dan dit gemiddelde, ben jij ouder dan 35 jaar dan zal jouw kans lager liggen dan dit gemiddelde. En ben je als vrouw ouder dan 38 dan wordt de kans voor jou gevoelig kleiner.

Wil je dus de meest nauwkeurige prognose hebben dan kan je best vragen wat de slaagkans is voor mensen van jouw leeftijd en met fertiliteitsproblemen die vergelijkbaar zijn met die van jou.