Je bent niet alleen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kampt een op tien mensen wereldwijd met vruchtbaarheidsproblemen. In andere bronnen variëren de cijfers van 9 tot 15 procent, al naargelang hoe men vruchtbaarheidsproblemen definieert en hoe goed mensen met vruchtbaarheidsproblemen geregistreerd worden.

In België spreken we over vruchtbaarheidsproblemen wanneer een koppel minstens een jaar zonder voorbehoedsmiddelen vrijt en toch niet zwanger wordt. De gemiddelde kans op een zwangerschap per maand is 15 tot 20 procent. Puur mathematisch is de gemiddelde kans dat je binnen het jaar zwanger wordt dan 85 procent. Dat wil ook zeggen dat 15 procent, of één op zes van de koppels, niet binnen het jaar zwanger wordt. Vandaar dat in Vlaanderen vaak gezegd wordt dat één op zes koppels met vruchtbaarheidsproblemen kampt.

5,8 procent van de zwangerschappen in ons land is tot stand gekomen door een fertiliteitsbehandeling , zo blijkt uit de statistieken van het Studiecentrum voor Perinatale Diagnostiek. Je kan dus gerust stellen dat in iedere lagere schoolklas gemiddeld een of twee kinderen zitten die er dankzij een vruchtbaarheidsbehandeling gekomen zijn. Bij een derde van die zwangerschappen ging het om hormoonstimulatie, bij tweederde om IVF of ICSI.

Ook al is het percentage mensen met een verminderde vruchtbaarheid overal ter wereld ongeveer gelijk, de oorzaken van die onvruchtbaarheid verschillen. In de landen in het Zuiden zijn de meeste gevallen van onvruchtbaarheid te wijten aan niet goed behandelde infecties. In het Westen is de belangrijkste factor de latere leeftijd waarop mensen kinderen krijgen!