Op zoek naar de oorzaak

Artsen vinden lang niet altijd de lichamelijke oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen. Als ze al een mogelijke oorzaak vinden is dat niet noodzakelijk de enige.

Wel benadrukken artsen dat het weinig zin heeft te zeggen dat de oorzaken bij de man of bij de vrouw liggen.

Enkele cijfers over de oorzaken van onvruchtbaarheid:

(Bron: European Society of human Reproduction and Embryology)

Als een koppel verminderd vruchtbaar is, gaat dat veelal om een samengaan van factoren bij beide partners. Een man met vruchtbaarheidsproblemen kan samen met een erg vruchtbare vrouw toch gemakkelijk kinderen krijgen en omgekeerd…