Zijn mensen die via fertiliteitsbehandelingen kinderen kregen angstiger als vader of moeder? Stellen ze te hoge verwachtingen in het ouderschap en in hun kind? Gaan ze er anders mee om dan andere ouders? Hierover werd al heel wat onderzoek verricht.

Daaruit blijkt dat mensen die via behandelingen kinderen kregen het door de band zeker niet slechter doen dan ouders die op natuurlijke wijze kinderen kregen.

Mensen uit de eerste groep doen het op een aantal vlakken zelfs beter. Ze zouden een hogere huwelijkstevredenheid hebben en een groter gevoel van samenhorigheid met hun partner vlak na de geboorte van hun kinderen. Moeders ervaren het moederschap positiever. Ze zijn gevoeliger voor de noden van hun kinderen en hebben daardoor ook ‘gemakkelijkere’ peuters.

  • Een verhaal over KID

    Een verhaal over een man die te horen kreeg dat hij absoluut geen kindjes kon krijgen maar toch hoopvol mag uitkijken naar een eerste.

    Lees meer