Wil je graag kinderen? Hoeveel? Wanneer? Hoe groot is die drang bij jou? En waarom wil je kinderen?

Vooral die laatste vraag is moeilijk te beantwoorden. Maar weinig mensen kunnen precies uitleggen waarom ze kinderen willen. Er is ook maar zelden één duidelijke reden.

 

‘Ik wilde absoluut een gezin. Het idee om kinderloos te blijven, maakte mij gek. Maar het hoefden niet per se mijn eigen kinderen te zijn…

Meestal wordt een kinderwens gevoed door een combinatie van verlangens, denkbeelden, fantasieën die voor een groot stuk onbewust zijn. In de psychodynamische literatuur wordt dat ‘het imaginaire kind genoemd’. Dat imaginaire kind is voor iedereen uniek. Zelfs jij en je eventuele partner hebben een ander ‘imaginair kind’.

Ook de sterkte van de kinderwens is bij iedereen verschillend. De ene persoon kan zich geen kinderloos leven voorstellen, terwijl de andere zich daar relatief gemakkelijk bij kan neerleggen. Net deze verschillen maken dat iemand die heel sterk verlangt naar een kind op onbegrip bij anderen kan stuiten. Maar evengoed iemand die er expliciet voor kiest om geen kinderen te hebben.

 

Ik heb mezelf in die moeilijke periode verschillende keren vervloekt. Waarom wilde ik nu net kinderen? Het was allemaal zoveel eenvoudiger geweest zonder die wens. Ik kon het rationeel niet uitleggen. Het overkwam me, het was een oerinstinct, emotioneel tot en met. Ik wist me er geen blijf mee.

Hoe onbegrijpelijk een kinderwens ook kan lijken, toch is het een goed idee om te proberen meer zicht te krijgen op de redenen waarom jij een kind wil. Dat inzicht kan immers helpen bij de keuzes die je maakt om je kinderwens in vervulling te laten gaan.

Wees je er ook van bewust dat je kinderwens in de loop van de tijd kan veranderen. Ze kan zwakker of net sterker worden en ze kan nieuwe of andere invullingen krijgen.

 • Zo ontdek je beter wat kinderen voor jou betekenen

  Blijven voelen waar het jou om te doen is in de fertiliteitsbehandelingen is belangrijk. Waar gaat jouw kinderwens precies om? De volgende oefeningen kunnen je helpen hier meer klaarheid in te krijgen:

  • Maak een collage van hoe jij je een gezin voorstelt.
  • Schrijf op hoe jij jezelf als moeder of vader ziet.
  • Beschrijf een heel concrete scène uit een leven als gezin zoals jij je dat voorstelt.
  • Probeer je zo goed mogelijk het beeld van kinderen krijgen te herinneren dat je had toen je nog dacht dat alles vanzelf ging. Is dat beeld intussen veranderd? In welke zin?
  • Wat zeggen deze beelden over hoe jij een gezin hebben ziet?
  • Wat zeggen ze over het belang van kinderen krijgen in jouw leven?
  • Kunnen ze je helpen op momenten dat je complexe beslissingen moet nemen tijdens de fertiliteitsbehandelingen?